Aanvullende PO-dekking startbewijshouders


Dit artikel is geplaatst op: 7 januari 2016

MON heeft voor al haar licentiehouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Startbewijshouders hebben daarnaast standaard een persoonlijke ongevallen-verzekering die maximaal 25.000 euro uitkeert bij blijvend letsel, of 5.000 euro bij overlijden. Deze standaard persoonlijke ongevallen-verzekering is alleen geldig tijdens officiële bondswedstrijden en bijzondere evenementen, dus niet tijdens trainingen en clubwedstrijden.

Vind je dat niet toereikend? Dan kun je een aanvullende persoonlijke ongevallen-verzekering afsluiten met een maximale dekking van 50.000 euro of 100.000 euro. Klik daartoe op het gewenste bedrag hieronder, vul het bijbehorende formulier in en reken af met iDeal. Je kunt het verschuldigde bedrag ook zelf overmaken op rekeningnummer NL54 INGB 0004 4570 71 t.n.v. Vereniging MON, onder vermelding van “Aanvullende PO-dekking”, je naw-gegevens en de gewenste dekking. Een aanvullende persoonlijke ongevallen-verzekering biedt dekking tijdens trainingen en clubwedstrijden, naast officiële bondswedstrijden en bijzondere evenementen.

Ook als je een trainingsbewijs hebt, kun je een aanvullende persoonlijke ongevallen-verzekering afsluiten.

Een dergelijke aanvullende verzekering sluit je af voor het huidige kalenderjaar (2016). Voor 2017 moet je opnieuw een aanvraag indienen en premie te betalen. De voorwaarden van deze verzekering kun je opvragen bij het bondskantoor van MON (info@mon.nl, 0485-315080).

Aanvullende PO-verzekeringen:

Voor houders van een start- of trainingsbewijs, offroadpas of supermotardlicentie

Maximale dekking Premie
50.000 euro 150 euro per jaar
100.000 euro 280 euro per jaar


Deel dit Artikel met je netwerk