Medische zaken


Dit artikel is geplaatst op: 12 maart 2015

Algemeen

MedischOp deze pagina vind je het medisch reglement van MON, dat al enkele jaren van kracht is. Hieronder staan bovendien alle medische documenten en formulieren die rijders, clubs, commissieleden, EHBO’ers en wedstrijdartsen nodig hebben. Tot slot is er ook informatie over binnen de motorsport veel voorkomende letsels opgenomen.

Vanaf 2020 wordt er bij de MON wedstrijden gewerkt met een Medisch Interventie Team en veldwaarneming door Spotters. Meer info treft u aan bij de clubinformatie.

Medisch reglement MON

Om wedstrijden te kunnen draaien hebben we uiteraard een medisch team nodig.

MON vraagt daarom artsen en verpleegkundigen om bij de wedstrijden de medische zorg op zich te nemen. Voor informatie en aanvraag kunt u een mail sturen naar de medisch adviseur via med@mon.nl.

 

Informatie en formulieren voor rijders

Starverbodprocedure Uitleg over het startverbod

Eigen geschiktverklaring Deze heb je nodig om een opgelegd startverbod op te kunnen heffen

Drugs en Doping Informatie over verboden middelen op wedstrijden

 

Informatie en formulieren voor clubs

Club Info MIT en Spotters

Spotters instructiebrief

Ten behoeve van de medische en EHBO-voorzieningen bij wedstrijden zijn er verschillende checklisten opgesteld:

Checklist medische voorzieningen EHBO

Checklist medische voorzieningen Spotters

Checklist medische voorzieningen Offroad

Deze lijst dient 4 weken voor aanvang van een wedstrijd door de organiserende club te worden ingevuld en naar MON te worden opgestuurd, t.a.v. de Medische commissie. Op de lijst staat informatie over de beschikbare opvangruimte, de ingeplande wedstrijdarts en EHBO’ers en hun materialen.

EHBO_web

Heeft jouw club alle nodige voorzieningen getroffen, voor het geval er onverhoopt wat misgaat? Foto: © Twan Hoeijmakers

 

Informatie en formulieren voor wedstrijdartsen, verpleegkundigen en commissieleden

Vrijwel alle onderstaande documenten zitten ook in de wedstrijdklapper. Het gebruik daarvan heeft de voorkeur.

Handleiding Wedstrijdarts

Handleiding wedstrijdverpleegkundige

Licentieaanvraag arts Voor artsen die wedstrijdarts bij MON willen worden

Licentieaanvraag verpleegkundige Voor verpleegkundigen die bij MON op wedstrijden willen helpen.

Verwijsbrief MON Voor doorverwijzing van gewonden (gebruik die uit de wedstrijdklapper!)

Ongevallenrapportageformulier Voor de medische commissie van MON (gebruik die uit de wedstrijdklapper!)

Verbruikte medische materialen Dit formulier dient na afloop van een evenement door de wedstrijdarts ingevuld te worden

 

Informatie voor patiënten

Hieronder staan informatiesheets van de medische commissie van MON over de meest voorkomende letsels bij motorsportevenementen, bedoeld voor patiënten en hun naaste omgeving.

Tekenbeet Wat moet je weten en wat moet je juist wel of niet doen als een teek heeft toegeslagen?

Brandwonden Waar moet je op letten? Wat moet je wel of niet doen?

Stomp buiktrauma bij kinderen Bijvoorbeeld wanneer het stuur de buik heeft geraakt

Stomp buiktrauma bij volwassenen

Stomp borsttrauma

Botbreuken Wat staat je te wachten?

Schouderluxatie (uit de kom) Wat moet je doen nadat hij is teruggezet?

Hersenschedelletsel (hersenschudding) bij kinderen Waar moet je op letten? Wat te doen?

Hersenschedelletsel (hersenschudding) bij volwassenen

Enkelbandletsel

EHBO_oefening

Bondsarts Rembert Weijers geeft regelmatig training aan EHBO’ers, over hoe te handelen bij specifieke letsels die veel voorkomen in de motorsport. Foto: © Arjan Brouwer

 


Deel dit Artikel met je netwerk