Vergunning


Indien een club een wedstrijd organiseert bestaat deze uit twee delen. Het eerste deel is de wedstrijd zelf en het tweede deel is alles er om heen, denk aan EHBO, feesttent, parkeren etc.

Indien de club een vergunning voor een wedstrijd op naam van MON aanvraagt neemt de MON alle verantwoording van de wedstrijd over. M.a.w. de club loopt tijdens de wedstrijd nauwelijks risico, immers de organisatie die de vergunning heeft aangevraagd (MON) kan verantwoordelijk worden gesteld bij een eventuele claim. Vraagt men de vergunning aan als club dan zal men bij de club aankloppen bij een eventuele claim.

Een wedstrijd zonder vergunning is tegenwoordig niet meer mogelijk. Zorg als club dat de vergunning minimaal zes weken voor het evenement wordt ingediend.

De MON helpt aangesloten clubs wanneer zij problemen hebben met het verkrijgen van een vergunning. Natuurlijk kan je ook de MON inschakelen als de gemeente specifieke vragen heeft over verzekeringen en geluid.