Voordelen


Voordelen van lidmaatschap voor clubs:

 • Betaalbaar organiseren van motorsport wedstrijden, evenementen en kampioenschappen;
 • Ondersteuning bij organisatie en uitvoering van wedstrijden en motorsportevenementen;
 • Team van officials vanuit de MON;
 • Verzorging van huurtransponders;
 • Lidmaatschap geeft toegang tot uitgifte van start- en trainingsbewijzen;
 • Rijders met een startbewijs zijn verzekerd tijdens trainingen en wedstrijden en alle goedgekeurde circuits in Nederland;
 • Alle evenementen onder MON-vlag zijn verzekerd;
 • MON keurt de circuits en is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens MON wedstrijden;
 • MON dient als adviesorgaan voor Europese regelgeving;
 • MON fungeert als onderhandelingspartner bij gemeentes;
 • Ondersteuning bij PR activiteiten van aangesloten clubs;
 • MON is vrijblijvend;
 • Leden hebben een stem in de beleidsvoering bij de ALV.

Voordelen lidmaatschap voor rijders:

 • Grote nationale competitie met 12 tot 20 kampioenswedstrijden per klasse
 • Europese competitie;
 • Wedstrijden op elk niveau (amateur tot professioneel, jong tot oud en regionaal tot Europees);
 • Vele klassen met veel mogelijkheden tot deelname en winst;
 • Motorsport staat altijd voorop;
 • Rijders zijn verzekerd op alle circuits;
 • Gezellige sfeer tijdens evenementen;
 • Geniet 12 keer per jaar van het bondsmagazine Motorsportnieuws.