Geluid speerpunt van MON in 2017


Dit artikel is geplaatst op: 1 maart 2017

Geluid is een speerpunt van MON bij alle MX-bondswedstrijden in 2017, heeft het bestuur besloten.

De reden: steeds meer clubs hebben moeite om een vergunning te krijgen, omdat de omgeving te veel overlast door het geluid van de motorsport zou ervaren. De gevolgen: meer en betere handhaving door MON op dit punt.

Wat gaan we doen?

We zullen op de wedstrijden drie meetmethodes hanteren: Munisense, dynamisch en 2 meter max. Met Munisense en de dynamische methode gaan we screenen en met de 2 meter max-methode bepalen we de definitieve waarde.

Produceert je motor volgens de laatstgenoemde meetmethode een waarde boven de 112 dB(A) (die overeenkomt met 94 dB(A) gemeten volgens de overige methodes) maar onder de 114 dB(A), dan krijg je een eerste, informele waarschuwing. Bij een volgende overtreding volgt een officiële waarschuwing. Vlieg je drie keer uit de bocht, dan word je gediskwalificeerd voor de betreffende manche. Bij een meetwaarde boven de 114 dB(A) volgens de 2 meter max-methode kan onmiddellijke diskwalificatie volgen.

Na diskwalificatie dien je het geluid van jouw motor vóór aanvang van de volgende twee wedstrijden waaraan je mee wilt doen te laten controleren met de 2 meter max-methode. Produceert je machine daarbij meer dan 112 dB(A), dan mag je wederom niet meerijden – tot het geluid in orde is. Als je jouw motor niet aanbiedt voor een 2 meter max-controle, dan zijn de waarden die worden gemeten met Munisense of de dynamische methode doorslaggevend.

Let op: een officiële waarschuwing blijft na de laatst geconstateerde overtreding een jaar van kracht! Is je machine na een officiële waarschuwing weer in orde, dan kun je bij een volgende overtreding dus onmiddellijk gediskwalificeerd worden – zonder extra waarschuwing vooraf. Bij herhaaldelijke overtredingen van de geluidsnorm kunnen zwaardere straffen worden uitgedeeld dan diskwalificatie voor één manche. Raadpleeg het motorcrossreglement als je meer wilt weten.

Deze richtlijnen worden direct bij aanvang van het seizoen van kracht.

Waarom?

Het is natuurlijk niet MON’s intentie om zo veel mogelijk mensen te diskwalificeren. Met deze maatregelen hoopt MON ervoor te zorgen dat onze geliefde sport nog tot in lengte van jaren beoefend kan worden. Want om de toekomst van de motorsport veilig te stellen, is het van belang niet onnodig overlast te veroorzaken en je te houden aan gemaakte afspraken (bijvoorbeeld vastgelegd in een vergunning). Op die manier laat je zien dat je oog hebt voor je omgeving, dat is belangrijk in een dichtbevolkt land waarin iedereen zijn plek opeist. Dus ken je positie, verdedig het fort en maak je sterk voor een toekomst mét motorsport; houd je aan de 94 dB(A)-norm!

 

 


Deel dit Artikel met je netwerk