Overheid meet geluid in Zijtaart


Dit artikel is geplaatst op: 29 maart 2017

De Omgevingsdienst Zuidost-Brabant plaatst in de loop van deze week geluidmeters bij het circuit in Zijtaart, waar dit weekend wedstrijden voor het ProX NK Jeugdmotorcross en het 24MX NK Nationale motorcross zullen plaatsvinden.

Zorg dus dat je motor voldoet aan de 94 dB(A)-norm, als je nog vaker in Zijtaart wilt rijden.

Jouw belang is onze zorg

Geluid is in 2017 een speerpunt van MON, niet in de laatste plaats omdat dit thema ook steeds meer aandacht krijgt van lokale overheden en handhavende instanties. Door de nodige maatregelen te nemen op dit gebied, hoopt MON ervoor te zorgen dat onze geliefde sport nog tot in lengte van jaren beoefend kan worden.

Gemeenschappelijke taak

Want om de toekomst van de motorsport veilig te stellen, is het van belang niet onnodig overlast te veroorzaken en je te houden aan gemaakte afspraken (bijvoorbeeld vastgelegd in een vergunning). Op die manier laat je zien dat je oog hebt voor je omgeving, dat is belangrijk in een dichtbevolkt land waarin iedereen zijn plek opeist. Dus ken je positie, verdedig het fort en maak je sterk voor een toekomst mét motorsport; houd je aan de 94 dB(A)-norm!

Deze strijd gaan we niet winnen door regels te maken. Om zo veel mogelijk circuits te behouden voor de toekomst, hebben we jouw medewerking nodig. Neem dus je verantwoordelijkheid, zeker dit weekend, en zorg dat je motor niet te veel herrie maakt.

Onze dank is groot!


Deel dit Artikel met je netwerk