Sponsoring


start_wintercrossMON treedt op als initiator, faciliteerder, bemiddelaar en belangenbehartiger en heeft daardoor een omvangrijk netwerk in Nederland en daarbuiten.

Ook de mediakanalen van MON hebben een groot bereik. Daardoor is MON een vertrouwde partner voor een aantal grote motorsportnamen, waaronder 24MX en ProX. 

Om ook een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de motorsport, heeft MON zichzelf commerciële doelen gesteld. Daaruit vloeien diverse sponsormogelijkheden voort.

Het sponsoren van motorsport bij MON kan het imago van je bedrijf een onwijze impuls geven. MON is sportief, een kweekvijver voor jong talent, familiair, laagdrempelig en stoer. Daarnaast zijn er maar weinig organisaties waarbij je zo frequent direct contact met je doelgroep kunt hebben, on- en offline en zowel thuis als buiten de deur. Bovendien kunnen de vele mediakanalen van MON als indirecte verkoopwegen voor jouw producten fungeren én zijn er onder de juiste voorwaarden directe verkoopmogelijkheden op tal van evenementen.

Wil je meer weten over het bereik van MON en de diverse sponsormogelijkheden? Klik dan hier voor een folder, of neem contact op met het bondsbureau.

Heb je geen sponsorbudget, houd je het liever klein en/of wil je MON op een bescheiden manier ondersteunen, die jou ook nog wat kan opleveren? Speel dan mee in de Vriendenloterij!

NB: MON is een vereniging, een organisatie zonder winstoogmerk. Al het verdiende geld wordt weer geïnvesteerd in de motorsport.