Geluid


Geluidsregelingen

De norm voor de geluidsproductie is 94 dB(A). Deze norm geldt voor alle trainingen en alle MON wedstrijden. De geluidsproductie van rijders wordt tijdens wedstrijden gemeten. Hieronder kun je lezen hoe dat in zijn werk gaat en welke consequenties er aan overtredingen van de norm hangen. Onderstaande informatie komt overeen met het protocol Geluid, waarnaar in het motorcrossreglement wordt verwezen.

Munisense

Sinds begin 2013 maakt MON gebruik van het Munisense-systeem om de geluidproductie van de motoren te meten onder wedstrijdomstandigheden.

Dit is een volledig geautomatiseerd systeem, waarbij het geluid wordt gemeten via microfoons. Dit meetsysteem is gekoppeld aan de MYLAPS-transponder, zodat de dienstdoende official bij een geluidsovertreding onmiddellijk naam en startnummer kan traceren.

Is er een geluidovertreding geconstateerd, dan wordt de betreffende motor onderworpen aan een tweede meting volgens de 2 meter max-methode.

Dynamische (Deense) methode

Door de daartoe aangewezen official(s) wordt een geschikte plaats voor het meten van circuitgeluid gekozen, bijvoorbeeld een acceleratiepunt direct na een bocht (zie onderstaande situatieschets).

Deense Dynamische Methode

Tijdens de meting mag het omgevingslawaai de 90 dB(A) niet overschrijden binnen een straal van 5 meter rondom het meetpunt.

De microfoon van de geluidsmeter wordt geplaatst op een afstand van 7,50 meter onder een hoek van 45 graden in de rijrichting van de hartlijn van de meest gekozen rijlijn van de deelnemers.

Rijders waarvan motoren tijdens de dynamische meting de 94dB(A) overschrijden, zullen worden opgeroepen voor een tweede controle volgens de 2 meter max-methode.

De 2 meter max-methode

Deze statische methode wordt als volgt uitgevoerd:

Meetuitrusting en parameters

De geluidsmeter dient een klasse 1 of klasse 2 instrument te zijn. Deze geluidmeter dient eens per twee jaar gekalibreerd (geijkt) te worden. De meter dient altijd gebruikt te worden in de meetstand fast.

Testzijde

De meting wordt gedaan achter de motorfiets, onder een bepaalde hoek aan de uitlaatzijde. In het geval van twee uitlaten kan er aan beide zijden gemeten worden. Bij de meting moet de motorfiets rechtop gehouden worden.

De afstand tussen microfoon en motor is te zien in de tekening.

Geluidsmeting crossmotor

De motor moet als volgt bij de meting verschijnen:

  • De motor en het uitlaatsysteem moeten opgewarmd zijn;
  • De afstelling van de motor dient hetzelfde als tijdens de training en wedstrijd te zijn;
  • De motor moet lopen in de neutrale stand van de versnellingsbak;
  • Tijdens de geluidsmeting moet de motor van een stationair toerental met een rustige beweging van de gashendel binnen 1 sec. naar vol gas en weer terug naar stationair toerental gebracht worden;
  • De meting dient, om veiligheidsredenen, te geschieden met een ingetrokken koppeling.

Algemene aandachtspunten

  • Een geluiddemper inrichting moet op deugdelijke wijze aan de uitlaat zijn bevestigd, dit is naar beoordeling van de wedstrijdleiding.
  • Losse materialen, om tijdens de meting het geluidsniveau omlaag te brengen, zijn verboden.

Gevolgen bij geconstateerde overtredingen in 2018

Produceert je motor volgens de laatstgenoemde meetmethode een waarde boven de 112 dB(A) (die overeenkomt met 94 dB(A) gemeten volgens de overige methodes) maar onder de 114 dB(A), dan krijg je een informele waarschuwing. Bij een volgende overtreding volgt een officiële waarschuwing. Vlieg je drie keer uit de bocht, dan word je gediskwalificeerd voor de betreffende manche. Bij een meetwaarde boven de 114 dB(A) volgens de 2 meter max-methode kan onmiddellijke diskwalificatie volgen.

Na diskwalificatie dien je het geluid van jouw motor vóór aanvang van de volgende twee wedstrijden waaraan je mee wilt doen te laten controleren met de 2 meter max-methode. Produceert je machine daarbij meer dan 112 dB(A), dan mag je wederom niet meerijden – tot het geluid in orde is. Als je jouw motor niet aanbiedt voor een 2 meter max-controle, dan zijn de waarden die worden gemeten met Munisense of de dynamische methode doorslaggevend.

Let op: een officiële waarschuwing blijft na de laatst geconstateerde overtreding een jaar van kracht! Is je machine na een officiële waarschuwing weer in orde, dan kun je bij een volgende overtreding dus onmiddellijk gediskwalificeerd worden – zonder extra waarschuwing vooraf. Bij herhaaldelijke overtredingen van de geluidsnorm kunnen zwaardere straffen worden uitgedeeld dan diskwalificatie voor één manche. Raadpleeg het motorcrossreglement als je meer wilt weten.