Bewijs aanvragen


Motorcross is een mooie sport, maar brengt wel een aantal risico’s met zich mee.

Om jou daarover te informeren voor je de baan op gaat, heeft MON een voorlichtingsfilm laten maken met de titel De mooie en mindere kanten van motorcross. Je vindt hem hieronder. Bekijk deze video goed voor je een licentie aanvraagt. De film is verplichte kost, want je krijgt jouw pasje (het bewijs dat je een licentie bij MON hebt) alleen uitgereikt als je de inhoud helemaal begrepen hebt en dat schriftelijk verklaart. Heb je na het zien van deze video nog vragen? Neem dan contact op met het bestuur van jouw vereniging.

Ook als je een andere sport dan motorcross bij MON bedrijft, moet jij je realiseren dat motorsporten gevaarlijk zijn en een verhoogd risico op letsel- en zaakschade met zich meebrengen.

Bijverzekeren

MON heeft voor alle rijders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, en voor haar startbewijshouders ook een persoonlijke ongevallen verzekering. Mocht je de dekking van die standaardverzekeringen niet voldoende vinden, dan kun je ervoor kiezen om jezelf (of je kind) aanvullend te verzekeren.

Trainingsbewijs

Met een trainingsbewijs kun je deelnemen aan regiowedstrijden, clubwedstrijden en trainingen in clubverband. Het MON trainingsbewijs heeft o.a. een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland.

Het trainingsbewijs kan aangeschaft worden via een bij MON aangesloten vereniging. Dit kan vaak op het circuit zelf, maar soms ook alleen bij het clubsecretariaat of tijdens bepaalde uren of dagen. Vergeet niet een vrijwaringsverklaring en pasfoto bij te voegen!

Formulier aanvraag trainingsbewijs

Trainingsbewijs Prijs
Trainingsbewijs 2017 € 75,00
Trainingsbewijs 2017 aangevraagd vanaf 01-08-2017 € 50,00
Trainingsbewijs 2017-2018 (geldig vanaf 01-08-2017 t/m 31-12-2018) € 100,00

Wat zijn de mogelijkheden van een trainingsbewijs?

  • Verzekerd trainen op alle officiële motorcrosscircuits van Nederland
  • Deelname aan club- en regiowedstrijden waarvoor de MON een dekkingsbewijs voor de verzekering heeft afgegeven
  • Indien een vereniging de Vrije klasse toevoegt aan een officiële MON Jeugdwedstrijd is het mogelijk om vanaf de leeftijd van 15 jaar deel te nemen in deze klasse
  • Deelname aan bijzondere evenementen onder regelgeving van MON, zoals de wintercross, de veteranencross en maïsplakwedstrijden etc.

Startbewijs

Voor deelname aan MON wedstrijden hoor je in het bezit te zijn van een MON startbewijs. Met dit startbewijs ben je verzekerd bij MON wedstrijden en met trainingen op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland.

Als startbewijshouder ontvang je gratis het bondsmagazine MotorsportNieuws.

Wat heb je nodig om een startbewijs aan te vragen:

Hoe vraag je een startbewijs aan?

Dit gaat via een bij de MON aangesloten vereniging. De bovenstaande documenten lever je bij een vereniging naar keuze in en na betaling (bij de vereniging) wordt het startbewijs bij de MON voor je aangevraagd.

De aanvraag (inclusief alle documenten en betaling) moet uiterlijk voor donderdag 12:00 uur aanwezig zijn op het bondskantoor om het daaropvolgende weekend te kunnen deelnemen. Houd er rekening mee, dat de behandeling van je aanvraag langer kan duren als extra informatie vereist is (bijvoorbeeld bij degradatieverzoeken of een Eigen gezondheidsverklaring met een “Ja”-antwoord)!

Prijs startbewijs

Startbewijs Nationale klassen motorcross Prijs
Startbewijs 2017 aangevraagd vóór 01-12-2016 € 205,00
Startbewijs 2017 aangevraagd vanaf 01-12-2016 € 215,00
Startbewijs 2017 aangevraagd vanaf 01-08-2017 € 100,00
Startbewijs 2017-2018 (geldig van 01-08-2017 t/m 31-12-2018) € 275,00
Tweede en daaropvolgende startbewijzen  € 60,00

 

Startbewijs Jeugdklassen motorcross Prijs
Startbewijs Jeugd 2017 aangevraagd vóór 01-12-2016 € 165,00
Startbewijs Jeugd 2017 aangevraagd vanaf 01-12-2016 € 175,00
Startbewijs Jeugd 2017, eerste aanvraag (introductieregeling) € 100,00
Startbewijs Jeugd 2017 aangevraagd vanaf 01-08-2017 € 75,00
Startbewijs Jeugd  2017-2018 (geldig van 01-08-2017 t/m 31-12-2018) € 200,00
Tweede en daaropvolgende startbewijzen € 60,00
 Introductiestartbewijs € 60,00

Introductiestartbewijs

Met een introductiestartbewijs kan worden deelgenomen aan maximaal twee MON wedstrijden naar keuze per seizoen. Een introductiestartbewijs kan worden aangevraagd in de klassen Dames, MX2 Junioren, Open Junioren, Quad Junioren, Quad senioren, Zijspan Nationalen en als bakkenist van een Zijspan Inter.

Voor een introductiestartbewijs geldt hetzelfde reglement als voor een regulier startbewijs.

Introductiestartbewijs Prijs
Introductiestartbewijs € 60,00

Daglicentie

Met een daglicentie kun je goed verzekerd trainen of club- en regiowedstrijden rijden, als je geen start- of trainingsbewijs hebt.

Verder kan een daglicentie worden afgesloten bij bijzondere evenementen, op vertoon van geldige legitimatie.

Offroadpas

Met een offroadpas kun je deelnemen aan offroadritten en offroadevenementen, ook ben je verzekerd tijdens deze evenementen. De pas is geldig tijdens:

  • Clubtrainingen (op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland)
  • Wedstrijden met een aparte offroadklasse indien door MON een dekkingsbewijs van verzekering is afgegeven
  • Offroadritten en andere evenementen waarvoor door MON een dekkingsbewijs van verzekering is afgegeven.

De offroadpas geeft een aanvullende (secundaire) WA dekking van verzekering bovenop de WAM (Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) voor het kenteken dat op de aanvraag voor de pas is vermeld.

Offroadpas Prijs
Offroadpas 2017 € 75,00
Offroadpas 2017 aangevraagd vanaf 01-08-2017 € 50,00
Offroadpas 2017-2018 (geldig vanaf 01-08-2017 t/m 31-12-2018) € 100,00
Meerprijs Offroadpas rechtstreeks bij MON (MLN) gekocht € 20,00


Formulier aanvraag offroadpas

Afvaardiging

Wil je rijden in het buitenland? Dan kan dat met een afvaardiging. Omdat de MON is aangesloten bij de IMBA is het mogelijk om met een afvaardiging (verzekering in het buitenland) deel te nemen aan wedstrijden van organisaties aangesloten bij de IMBA. Het is alleen toegestaan bij een buitenlandse bond op afvaardiging mee te doen als men bij de MON geen startgelegenheid heeft op dezelfde dag.

De landen waar met een afvaardiging gereden kan worden zijn Duitsland, België, Engeland, Zwitserland, Italië, Tsjechië, Frankrijk en Denemarken.

Afvaardiging Prijs
Afvaardiging € 10,00

Aanvragen afvaardiging

De afvaardiging dient de donderdag voorafgaand aan de wedstrijd voor 12:00 uur aangevraagd te zijn. De aanvraag dient te worden ingediend op het bondsbureau.

Omzetten bewijzen

Dit houdt in dat het bewijs moet omgezet worden naar een andere klasse of een ander startnummer.

Omzetten bewijs Prijs
Omzetten bewijs € 20,00

Omzetten van bewijzen bij promotie

Bij promotie wordt de rijder gepromoveerd naar een hogere klasse. Er worden geen omzettingskosten in rekening gebracht bij een verplichte of vrijwillige promotie.

Vrijwillig promotie aanvragen

Nieuw bewijs aanvragen

Bij beschadiging, diefstal of het verliezen van je pas kan je een nieuw start- of trainingsbewijs aanvragen.

Nieuw bewijs Prijs
Nieuw bewijs € 10,00

Aanvragen nieuw bewijs.

Classic demo-bewijs

Het startbewijs voor classic racing is bestemd voor deelname aan demonstratieritten met klassieke motoren. De aanvraag en betaling verlopen via het clubsecretariaat van de (CRT en SAM).

Classic demo-bewijs Prijs
Classic demo-bewijs 2017 € 90,00

Formulier aanvraag classic demo-bewijs

Trainingsbewijs grasbaanrace

Voor deelname aan grasbaanraces moet een trainingsbewijs grasbaanrace worden aangevraagd. Dit loopt via de classic50cc grasbaan club.

Een trainingsbewijs Grasbaanrace kost € 65,00 euro. Download hier het aanvraagformulier voor een Trainingsbewijs grasbaan.

Bewijs Regio Noord

Deelname aan de regiocompetitie Noord kan op basis van een MON trainingsbewijs of daglicentie.

Trainingsbewijs MON
Daglicentie Regio Noord