Nieuw bestuur MON


Dit artikel is geplaatst op: 4 juli 2017

De afgelopen tijd is er flink gesleuteld aan de samenstelling en taakverdeling van het bestuur van MON. Wie waarvoor verantwoordelijk is, zie je in onderstaande afbeelding in een oogopslag (klik voor een grotere versie).

Door het onverwacht wegvallen van ervaren rotten uit het hoofdbestuur ontstond er vorig jaar een probleem. Specifieke kennis was verdwenen en soms ook niet meer terug te vinden. Daarnaast was het bestuur getalsmatig onder de maat, met een noodgedwongen herverdeling van taken tot gevolg. Die was niet gebaseerd op kunnen of willen, maar op moeten. Diverse taken kwamen daardoor uiteindelijk bij het bondsbureau terecht, bovenop de reguliere werkzaamheden. Al met al geen prettige situatie. Onze “nieuwe” voorzitter en HR-man John Schuring ging aan de slag met het verbeteren daarvan.

“Nadat was bepaald wat het aantal bestuursleden zou worden, konden we op zoek naar kandidaten. Na veel rondvragen en de bijbehorende verkennende gesprekjes konden we ons gelukkig prijzen en zelfs iets boven het gewenste aantal van zeven gaan zitten door een “stagiair” toe te voegen aan de zittende bestuursleden. En niet onbelangrijk: de nieuwe aanwas brengt de gemiddelde leeftijd een stuk naar beneden!”, vertelt Schuring.

“Wil je dit soort veeleisend vrijwilligerswerk leuk blijven vinden, dan moet je echt wel plezier in hebben. Dus heb ik ondertussen gesprekken opgestart met bestuursleden over de inhoud en omvang van het pakket binnen de bestuursfuncties. De taken zijn inmiddels verdeeld en ook vastgelegd in zogenaamde functieomschrijvingen. Een korte samenvatting daarvan vind je in onderstaande afbeelding. De verantwoordelijkheden zijn niet in beton gegoten: als er behoefte bestaat om wat voor reden dan ook te schuiven, dan doen we dat. Ook moeten sommige zaken nog op gang worden gebracht, zoals het opstarten of overnemen van commissies. Al met al zijn we een heel stuk verder en kunnen we ons nu bezig gaan houden met de ontwikkeling van MON. Als bestuur van deze prachtige vereniging met zijn unieke cultuur zijn we volop bezig om ideeën te ontwikkelen voor een mooie toekomst. U hoort er meer van.”

Tot slot: “Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen, een kritische noot, suggesties of aanbevelingen? Mail me dan rechtstreeks via vzmon2017@gmail.com.”

 

 


Deel dit Artikel met je netwerk