Ouders en rijders bedankt voor jullie input!


Dit artikel is geplaatst op: 19 november 2018

Een tijdje geleden hebben we alle jeugdrijders massaal opgeroepen om ons aan informatie te helpen wat betreft hun wensen en behoeften voor de jeugdmotorcross.

Nadat de enquête zo’n 3 weken online heeft gestaan, hebben we deze gesloten en zijn we begonnen aan het analyseren van de uitstekende reacties. Maar liefst 188 mensen hebben ons verder willen helpen door de vragenlijst (zo goed als) volledig in te vullen.
De enquête bood veel ruimte voor eigen ‘open-antwoorden’, waar jullie gelukkig veelvuldig gebruik van hebben gemaakt. Zeer uiteenlopende wensen, behoeften, aanmerkingen en zorgpunten kwamen naar voren.

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt zijn verschillende commissies direct in actie geschoten wat betreft de dringende zaken. Zaken die te maken hebben met de aanvraag van licenties en klassen-inhouden hebben in de besluitvorming voorrang gekregen, evenals de prijsverlaging van het startbewijs. Dit is gedaan doordat rijders zich in deze voorbereiden op het komende seizoen en hun beslissingen wat betreft licentie nu gaan maken.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er met alle andere zaken die door jullie naar voren werden gebracht, niets gebeurd. De sportcommissie, jeugdcommissie en het bestuur hebben nog tot februari de tijd om de mogelijkheden zorgvuldig te bekijken, bijvoorbeeld wat betreft de dagindeling van wedstrijden.

Inmiddels ingevoerde vernieuwingen voor 2019

Een veelgehoorde kreet was dat de motorcross te duur is. Mede gezien het feit dat het aantal jeugdwedstrijden de afgelopen jaren is afgenomen, is er besloten de prijs van het startbewijs met bijna 30% te verlagen.
Daarnaast werd veel genoemd dat voor echte ‘beginners’ in de 65cc en 85cc het niveau te hoog is bij de wedstrijden. Om voor hen een mogelijkheid te creëren toch wedstrijden te rijden, is er een 65/85cc beginnersklasse opgericht. Zij zullen ten alle tijden apart rijden, waardoor zij rustig aan kunnen groeien in het wedstrijd rijden.

Aanpassingen zijn ook gedaan voor de zondagklassen, zoals de toevoeging van een 125cc Cup-klasse en het terugbrengen van de MX2 naar 3 niveaus (in plaats van 4).
Hierover is alles te vinden in dit artikel.

Mocht je je licentie willen aanvragen voor het nieuwe seizoen, ga dan snel naar ‘Mijn MON’.

Zaken die nog op de rol staan

Ook kwam er naar voren dat rijders wat meer uitdagende circuits op de kalender zouden willen hebben. Dit wil MON natuurlijk ook, maar de beslissing om een wedstrijd te organiseren ligt bij de club. Wij kunnen een club niet verplichten een wedstrijd te organiseren. Clubs maken deze overwegingen, met daarbij hun eigen argumenten. Uiteraard zijn verschillende commissies en het bestuur druk bezig om zoveel mogelijk interessante en mooie wedstrijden op de kalender te zetten. Wij hopen dan ook dat clubs dit gevoel delen en hun aandeel willen leveren door een wedstrijd te organiseren. MON is namelijk niet zomaar een vereniging, MON IS alle clubs samen.

Het aspect dagindeling werd ook vaak genoemd in de enquête. Daarbij waren de stemmen gelijk verdeeld over de indeling houden zoals die is, of juist de extra klassen en de jeugd splitsen. In de korte tijd die we tot nu toe hadden, hebben de zaken omtrent licenties en aanvragen voorrang gehad. De dagindeling van de jeugdwedstrijden wordt nog bekeken.

Een grotere groep dan wij hadden mogen verwachten, gaf aan bereid te zijn om met ons (en de jeugdcommissie) in gesprek te gaan over de jeugdmotorcross. Allereerst willen wij jullie daar natuurlijk enorm voor bedanken! Hieraan is te zien dat het aan betrokkenheid van ouders en jeugd zeker niet zal liggen. We zijn aan de slag gegaan met het zoeken naar een datum om dit te kunnen waarmaken en jullie te horen. Alle ouders en rijders die zich hiervoor hebben gemeld, zullen hier zeer spoedig bericht van krijgen.

Deelnemers aan de enquête: een korte samenvatting

We hebben een zeer gevarieerde groep antwoorden gekregen, waarbij gelukkig alle klassen goed waren vertegenwoordigd. Ongeveer de helft van de reacties kwam van rijders met een jeugdstartbewijs en een kwart van rijders met een trainingsbewijs. Daarnaast bleek ook een aantal van de enquêtes ingevuld te zijn door mensen die geen (jeugd)licentie bij MON hebben. Uit de gegeven antwoorden is gebleken dat het hier inderdaad gaat om jeugdrijders zonder licentie, maar ook om rijders die niet tot de jeugd behoren. Met name geïnteresseerden of rijders in de nationale klassen. Er waren 54 van dit soort ‘overige’ respondenten. Zie hieronder de verdeling van reacties over alle klassen.

Daarbij werd gevraagd wat men dacht dat de redenen waren dat steeds minder deelname is aan de jeugdklassen. Dit leverde de volgende resultaten op:

Vraag 4 was een open vraag. Alle antwoorden hiervan (en van de toelichting op alle andere vragen) zijn door meerdere personen doorgenomen, waarna ze gecategoriseerd zijn voor deze samenvatting. Wat werd er nog meer genoemd in de open antwoorden?

  • Het niveauverschil is te groot
  • Andere/betere banen
  • Kalender/aantal wedstrijden
  • Kosten zijn te hoog
  • Andere dagindeling
  • Plaats/regio van banen
  • Veiligheid/Sightinglap
  • Betere handhaving
  • Jeugd op zondag

Zoals in onderstaande grafiek zijn de meningen sterk verdeeld over de dagindeling van een wedstrijd. De optie om de dagindeling te houden zoals die op dit moment is (optie 1) en de optie om de jeugd ’s morgens te laten rijden en de bijklassen ’s middags (optie 3), gaan zo goed als gelijk op. Dit is een van de zaken die in de komende tijd nog nader bekeken zal worden.

Ook werd er een vraag gesteld wat betreft het jeugdweekend. Dat leverde deze resultaten op. De vraag of men volgend jaar nog een jeugdweekend georganiseerd wil hebben, werd massaal positief beantwoord. 70% wilde volgend jaar zeker een jeugdweekend, 27% had geen mening hierover.

ProX winnaars!

ProX Racing  (hoofdsponsor van de jeugdwedstrijden) was enthousiast over ons initiatief om jeugdrijders te vragen naar hun wensen en behoeften in de motorcrosswereld. Zij zien uiteraard ook graag dat de starthekken weer wat voller worden. Namens ProX mochten wij een zuigerkit (zuiger, veren, clubs en zuigerpen) met een Top End pakkingset verloten, evenals 5 kleine gadget pakketten.

De winnaars hiervan worden zeer spoedig via Facebook bekend gemaakt.


Deel dit Artikel met je netwerk