Rode vlag doet stof opwaaien in Stevensbeek


Dit artikel is geplaatst op: 8 juni 2017

MON kijkt terug op een lang en mooi motorsportweekend in Stevensbeek, met als een van de hoogtepunten de spectaculaire tweede race voor de Galvincup. Helaas kwam de rode vlag daaraan te pas.

Een rijder raakte op het startterrein de controle over zijn motor kwijt. Die belandde in het hekwerk en raakte een official, waarop de manche werd stilgelegd met een rode vlag-signaal. Later vond een herstart plaats.

Besluit

Zowel vlak voor als na de wedstrijd was er discussie over of de rijder in kwestie opnieuw mocht deelnemen aan de manche. Het bestuur van MON heeft dinsdag na een uitgebreide analyse besloten om de bestaande uitslag onveranderd vrij te geven, de beslissing van de wedstrijdleiding te steunen en de rijder de eerder aan hem toegekende punten te laten behouden.

Motivatie

Het uitpluizen van de situatie was niet eenvoudig, want het ter zake doende artikel uit het motorcrossreglement blijkt niet eenduidig. Het bestuur is weloverwogen te werk gegaan en deelt haar motivatie graag met je:

Met betrekking tot artikel 2.6.13 (“Als een wedstrijd door een val of ongeval moet worden stilgelegd mag de veroorzaker bij een herstart van de betreffende manche daaraan niet meer deelnemen”:

  • De betreffende rijder heeft niet met opzet gehandeld en ook geen voordeel behaald uit het incident. Artikel 2.6.13 is opgesteld om vals spel tegen te gaan. Daarvan was bij dit incident geen sprake.
  •  Het handelen van de betreffende rijder kan niet als enige oorzaak worden aangemerkt voor de rode vlag:
    • De EHBO werd aan het begin van de tweede manche voor de Galvincuprace onverwacht geconfronteerd met een rijder uit de 24MX NK-klasse MX Open Nationalen, die behandeld moest worden. Door deze onvoorziene situatie was er bij het medisch team tijdelijk niet genoeg mankracht beschikbaar om de wedstrijd op verantwoorde wijze voort te kunnen zetten.
    • Het tijdwaarnemingssysteem raakte beschadigd in de chaos rond de jurywagen, waardoor het tijdelijk uitviel.

Met betrekking tot het overstappen op een andere gekeurde motor voor een herstart:

  • Dit is niet verboden volgens het motorcrossreglement.

Het stof dat de rode vlag in Stevensbeek heeft doen opwaaien, laat zien dat het motorcrossreglement nog niet altijd de gewenste helderheid biedt. Dit zal in de toekomst verduidelijkt worden, zodat de intentie van onder meer artikel 2.6.13 beter naar voren komt.

MON dankt je voor je begrip!


Deel dit Artikel met je netwerk