Commissies


Commissie Veiligheid en circuit

De Commissie Veiligheid en circuit is verantwoordelijk voor de circuitrichtlijnen en de naleving van deze richtlijnen. Alle circuits worden door MON circuitkeurders op geschiktheid gekeurd. De commissie stuurt de circuitkeurders aan.

Commissie geluid

De Commissie geluid is verantwoordelijk voor de handhaving van en organisatie van de geluidsrichtlijnen.

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie zet zich in voor de jeugdmotorcross en is verantwoordelijk voor het jeugdreglement. Indien het Internationaal Jeugdweekend georganiseerd wordt, dan doet de  Jeugdcommissie dat in nauwe samenwerking met de organiserende club. Ook in de jaarlijkse organisatie van de MON kampioenenhuldiging in december heeft de Jeugdcommissie een groot aandeel.

Kascommissie

De Kascommissie heeft een controlerende rol met betrekking tot de financiële gegevens. Minimaal eens per jaar komen ze bij elkaar om de boeken te controleren.

Evenementencommissie

De Evenementencommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van promotionele activiteiten. Daarnaast is de commissie ter ondersteuning van het bureau en het bestuur in het leven geroepen. Taken waar de Evenementencommissie zich o.a. mee bezig houdt zijn; organisatie van de kampioenenhuldiging, de jaarlijkse medewerkersdag, promotie tijdens evenementen en werving van advertenties.

Sportcommissie

De Sportcommissie heeft een adviserende rol richting het MON hoofdbestuur en andere commissies in sporttechnische en wedstrijdzaken. Daarnaast is de Sportcommissie verantwoordelijk voor het onderhouden van de reglementen, het indelen van de wedstrijdkalender en het behandelen van promotie en degradatie.

Strafcommissie

De Strafcommissie behandelt alle strafzaken. De Strafcommissie heeft een adviserende rol richting het bestuur.

Commissie Materialen

De Commissie Materialen zorgt dat de conditie van de jurybussen en andere materialen in orde zijn.