Organisatie

Motorsport Organisatie Nederland richt zich op de breedtesport. Wij zetten ons in om motorsport zo toegankelijk, betaalbaar en veilig aan te bieden. Het laagdrempelig aanbieden van evenementen, dat is onze missie.

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk: al het verdiende geldt wordt geïnvesteerd in rijders, clubs en de motorsport.

Wat doet MON voor de motorsport?

Biedt diverse takken van motorsport aan.
Maakt en houdt de sport laagdrempelig door de kosten binnen de perken te houden, de inkomsten te vergroten, opstapdagen te houden, wedstrijden op verschillende niveaus te organiseren en instapklassen aan te bieden.
Zet zich in voor de veiligheid van rijders en publiek, bijvoorbeeld door de invoering en het verplicht stellen van het behalen van het motorcrosscertificaat.
Biedt een degelijke verzekering aan clubs, rijders en (organisatoren van) evenementen.
Waarborgt de continuïteit van de sport door zich actief in te zetten voor het milieu.
Organiseert een nationaal- en jeugdkampioenschap.
Ondersteunt lokale clubs en verenigingen.

Organen binnen MON

Commissies

Vrijwilligers

Bestuur

Medische zaken