Commissies

Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers, die ervoor zorgen dat wij de motorsport kunnen beoefenen. Er zijn verschillende commissies actief, die meedenken over allerlei zaken.

Commissie veiligheid en circuit

Deze commissie is verantwoordelijk voor de circuitrichtlijnen en de naleving van deze richtlijnen. Alle circuits worden door MON circuitkeurders op geschiktheid gekeurd. De commissie stuurt de circuitkeurders aan, stelt jaarlijks de reglementen bij en controleert op veiligheid.

Evenementencommissie

Het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van promotionele activiteiten behoort bij deze commissie. Hieronder vallen onder andere de organisatie van de kampioenenhuldiging, de jaarlijkse medewerkerdag, promotie tijdens evenementen en het opzetten van bijzondere evenementen. Deze commissie is ter ondersteuning van het bureau en bestuur in het leven geroepen.

Commissie geluid

De Commissie geluid is verantwoordelijk voor de handhaving en organisatie van de geluidsrichtlijnen.

Strafcommissie

Strafzaken worden behandeld door onze Strafcommissie. Zij bespreken de zaak vanuit alle oogpunten en vormen een uitspraak. Deze commissie heeft een adviserende rol richting het bestuur.

Commissie materialen

Het verzorgen en bijhouden van alle materialen nodig voor wedstrijden, inclusief de conditie van de jurybussen, vallen onder de taken van de Commissie Materialen.

Sportcommissie

De Sportcommissie heeft een adviserende rol richting het MON hoofdbestuur en andere commissies betreft sporttechnische- en wedstrijdzaken. Daarnaast is de Sportcommissie verantwoordelijk voor het onderhouden van de reglementen, het indelen van de wedstrijdkalender en het behandelen van promotie en degradatie.

Sinds enkele jaren zijn de leden van de voormalige jeugdcommissie met de sportcommissie samengevoegd. Het jeugdreglement wordt dus ook door deze groep personen opgezet.

Kascommissie

De Kascommissie heeft een controlerende rol met betrekking tot de financiƫle gegevens. Minimaal eens per jaar komen ze bij elkaar om de boeken te controleren. De leden van de kascommissie dienen clubbestuurders te zijn.