Medische zaken

Motorsport is niet zonder risico. Bij elk evenement of elke wedstrijd is een medisch team aanwezig voor ondersteuning bij eventuele ongevallen. Dit team zorgt er te allen tijde voor dat zij met adequate materialen voor stabilisatie van de levensfuncties, snel ter plekke kunnen zijn bij letsel.

Zolang we te maken hebben met coronamaatregelen, wordt gebruik gemaakt van een Medisch Interventie Team. Dit team bestaat uit een in traumaopvang-opgeleide arts, een verpleegkundige met kennis en ervaring in acute zorgverlening en minimaal één Team Ondersteuner (Tos). Zowel de arts als de verpleegkundige dient door MON gecertificeerd te zijn. Voor de veldsignalering worden spotters ingezet, dit zijn bij voorkeur clubleden die de sport goed kennen. Deze spotters krijgen een instructie briefing in het waarnemen en signaleren van risicovol letsel in de baan, portocommunicatie met het MIT en ondersteuning bij stabilisatie door het MIT. Spotters mogen de baan niet in zolang er rijders in de baan zijn. Met behulp van deze spotters dient het gehele circuit overzien te worden.

Het medisch team handelt volgens het Medisch Reglement van MON en werkt op advies van de medische commissie. Meer informatie over de inzet bij wedstrijden en de manier van werken van spotters, is hieronder te vinden.

Om bij elke wedstrijd een volledig medisch team te kunnen neerzetten, heeft MON artsen en verpleegkundigen nodig om de medische zorg op zich te nemen. Mocht u als arts of verpleegkundige interesse hebben om iets voor ons te betekenen, dan geven wij u graag alle benodigde informatie (handleiding wedstrijdarts, verpleegkundige, licentieaanvraag arts etc.). Als u een mail naar med@mon.nl stuurt, neemt onze medisch adviseur contact met u op.

Clubs kunnen alle informatie over het medische team vinden in het inloggedeelte van de club.

Indien rijders een ongeval hebben gehad, kan er een startverbod opgelegd worden. Je leest hier alles over in onderstaand document. Mocht je als rijder het startverbod willen opheffen, dan kun je de eigen geschiktheidsverklaring invullen.

Documenten

Medisch reglement 2023
Eisen en voorzieningen medische inzet (corona)
Startverbodprocedure
Eigen geschiktheidsverklaring voor rijders
Club info spotters