Maatregelen in strijd tegen Corona


De maatschappelijke gevolgen van het coronavirus treffen ook de (inter)nationale motorsport. Uiteraard volgen wij nauwlettend de adviezen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op deze pagina is alle actuele informatie te vinden wat betreft maatregelen en versoepelingen. 

Versoepelingen en mogelijkheden

Op veel circuits zijn de trainingen in volle gang en vanaf 1 juli zijn ook wedstrijden weer toegestaan. Wij vernemen en constateren dat het rijden vrijwel overal goed verloopt, daarvoor onze complimenten aan alle clubs en rijders! Het is een lastige tijd, die van clubs veel extra inzet vergt. Stapje voor stapje wordt er steeds meer mogelijk in ons land, maar nog steeds zijn er protocollen nodig om alles volgens de regels en veilig te laten verlopen.

Ons volledige protocol is via deze link te vinden: PROTOCOL MON CORONA 2020

Verplichtingen voor het herstarten van motorsportactiviteiten

Motorsportactiviteiten kunnen alleen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden, wat betekent dat er een speciaal protocol is dat gevolgd moet worden. Voor rijders is het van groot belang om onderstaande uitgangspunten en aanvullende eisen in acht te nemen. We moeten ons realiseren dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om te laten zien dat wij deze situatie als motorsport aan kunnen.

Uitgangspunten

 • Trainingen en wedstrijden zijn enkel toegestaan voor houders van een MON-licentie en geldt uitsluitend op MON goedgekeurde circuits.
 • Richtlijnen van het RIVM zijn te allen tijde leidend.
 • Hygiëne van gebruikers staat voorop.
 • Tot nader order van toepassing op alle activiteiten georganiseerd op het circuit. De organisator van een activiteit zal de circuitexploitant assisteren bij de handhaving en naleving van de maatregelen.
 • Ter voorkoming van samenkomst van grote groepen mensen worden toeschouwers/bezoekers tot nader order niet toegelaten tot de activiteiten.
 • Strikte controle en handhaving is van essentieel belang om een succesvolle implementatie van de code te garanderen.

DE VOLGENDE AANVULLENDE EISEN ZIJN TOT NADER ORDER VAN KRACHT:

 • Alle deelnemers en begeleiders dienen zich te laten registreren. Dit mag bij aankomst op het terrein, maar ook vooraf. Het kunnen tonen van een identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar) is verplicht.
 • Permanent toezicht is een verplichting tijdens alle trainingen. Dit betekent toezicht door de club op; welke personen het gehele crossterrein betreden, welke rijders in het circuit/op de baan zijn en toezicht op het naleven van de regels van het RIVM.
 • Per deelnemer worden maximaal 3 begeleiders toegelaten op het terrein. 
 • Voor aanmelding en vragen kunnen rijders terecht bij de centrale receptie. De ruimte is dusdanig ingericht dat deelnemers altijd op minimaal 1,5 m afstand van elkaar staan, evenals van de circuitmedewerker die achter de balie van het circuit werkzaam is. Met duidelijk op de grond aangebrachte, zichtbare lijnen zal de 1,5 m afstand worden aangegeven. Ter extra bescherming wordt een plexiglasscherm boven de balie aangebracht. Alle betalingen dienen zoveel mogelijk met pin te geschieden.
 • Deelnemers zullen voor hun voertuig een plek op het rennerskwartier in de buitenlucht krijgen toegewezen.

Succesvolle toepassing van de in dit protocol opgenomen maatregelen is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen zich volledig bewust zijn van de noodzaak van de getroffen maatregelen en zich daar ook naar gedragen om deze op te volgen. 

 

Medische inzet

Medische Teams dienen bij hun inzet de richtlijnen te volgen die zijn opgesteld door de Medische Commissie van MON. Hierbij horen ook een aantal eisen wat betreft de voorzieningen op het circuit indien er een wedstrijd gehouden wordt. Deze maatregelen zijn te vinden in dit document: Eisen voorzieningen en medische inzet bij wedstrijden.

Clubs dienen te werken met spotters. Zie dit document met extra informatie: Club Info MIT en Spotters