Supermotard


Supermotard is het rijden met een aangepaste crossmotor op deels asfalt en deels onverhard. De crossmotoren worden omgebouwd naar kleine wielen van 19” met brede wegbanden. Daarnaast worden de schijfremmen voor vervangen door grotere schijven. Tenslotte wordt de vering aangepast. Door het geringe gewicht en relatief veel vermogen kan men met een supermotardmachine driften door de bochten.

Wedstrijden worden vaak gereden op kartcircuits. Ook industrieterreinen lenen zich goed voor een supermotardwedstrijd of -demonstratie. Naast het verharde deel dient een deel van het circuit te bestaan uit een onverhard deel met enige lage springschansen.

Op de supermotardevenementen van MON is het Supermotardreglement van toepassing.

Supermoto